ÓNODI LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÓNODI LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA 3551 Ónod, Nyéki út 4.

 

 

FELHÍVÁS

a Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba,

a 2017/2018. tanévre történő beíratásra

 

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Közleménye szerint

az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00

2017. április 21.   (péntek)     8.00-18.00

Tanköteles korú, 2017. augusztus 31-ig a hatodik életévét betöltött gyermekét

a szülő köteles az életvitelszerű lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti

illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az első évfolyamra történő beíratáskor a következő dokumentumok bemutatása szükséges:

-          gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány

-          tartózkodási helyet igazoló lakcímkártya (állandó bejelentett lakcím hiányában)

-          születési anyakönyvi kivonat

-          TAJ kártya

-          óvodai szakvélemény

-          nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

-          sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

-          kedvezményre jogosító dokumentumok (határozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről, igazolás 3 v. több gyermekről valamint tartós betegségről)

-          gondviselő lakcímkártyája

-          szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

(regisztrációs igazolás /határozatlan ideig érvényes/, vagy tartózkodási kártya /max. 5 éves érvényességi idővel/, vagy állandó tartózkodási kártya /10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT – állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes/

    A felvételről vagy a felvétel elutasításáról az iskola igazgatója értesíti a szülőket.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a jogorvoslati kérelmet elbírálni.

                                                                            

                                                Solymosi Imréné

                                                                                                         intézményvezető

 

2017.

Az általános iskola körzetébe tartozó települések nevét az alábbiakban közöljük:

 

Beiskolázási körzet: Ónod

 

 

Képtalálat a következőre: „png sorelválasztók”

 

 

 

 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI

KORMÁNYHIVATAL

Miskolci Járási Hivatala

KÖZLEMÉNY

a 2017/2018. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése szerint az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

Mindezek alapján közlöm, hogy a beiratkozás időpontja:

2017. április 20. (csütörtök)          8.00 – 19.00 óra között,

2017. április 21. (péntek)              8.00 – 18.00 óra között.

 

Az általános iskolai beíratás eljárásrendjét részletesen a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22-23. §-a szabályozza.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a fent említett időpontok egyikében köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. § (1) – (2) bekezdései alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által közleményben vagy hirdetményben közétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a köznevelési feladatokat ellátó hatóság közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá az állami intézményfenntartó központ részére.

A Rendelet 22. § (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben köteles elbírálni, és a szülő részére írásban közölni. 

Az Nkt 37. § (2)-(3) bekezdései alapján az intézmény által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet. A szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az adott intézmény fenntartójához kell benyújtani.

A Rendelet 23. § (4) bekezdése szerint, a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a járási hivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.

A Rendelet 23. § (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény körzetében van.

 

                                                                                                       

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Miskolci Járási Hivatal

 

 

 

Képtalálat a következőre: „png sorelválasztók” 

 

 

 Az Ónodi Lorántffy Általános Iskola 

Hirdetménye

A 2017/18- as tanévben a hit-és erkölcstan oktatás bevezetése az 

Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában

a következőképpen történik:

A szülőnek beíratáskor, átiratáskor nyilatkoznia kell, hogy gyermeke 

milyen hit-és erkölcstan oktatáson vesz részt.

Az oktatás megszervezésétaz iskolánkban a következő

egyházi jogú személyek vállalták:

Egyházi jogú személy                                    Képviselő neve

Római katólikus                                              Boros Gyuláné hitoktató

Református                                                     Victor Anna lelkipásztor

 

Abban az esetben , ha a szülő nem tesz nyilatkozatot az iskola

a tanuló számára, etika oktatást szervez.

 

Ónod, 2017. március 20.

 

Solymosi Imréné intézményvezető

 

Képtalálat a következőre: „png sorelválasztók”

 

 

Tisztelt Szülők!

 

A tragikus veronai buszbaleset után a kormány megvizsgálta, hogy szükség van-e a jogszabályok szigorítására. A lehetséges szigorításokkal kapcsolatban a kabinet szeretné kikérni a magyar állampolgárok véleményét, különös tekintettel a gyermeket nevelő szülőkre. A párbeszéd elősegítésére a kabinet internetes konzultációt indított. A március 20-ig kitölthető online kérdőív elérhető az alábbi oldalon:

https://konzultacio.kormany.hu/

Kérjük, mondják el Önök is véleményüket a lehetséges módosításokkal és szigorításokkal kapcsolatban. Véleménynyilvánításukat előre is köszönjük.

Üdvözlettel: Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

Képtalálat a következőre: „png sorelválasztók”

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 268
Tegnapi: 133
Heti: 268
Havi: 3 356
Össz.: 633 756

Látogatottság növelés
Oldal: Szülői tájékoztatók
ÓNODI LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA - © 2008 - 2018 - onodialtalanosiskola.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: onodi altalanos iskola - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »